Teknik Destek Hizmetleri

Teknik Destek Hizmetleri

Teknik Destek Hizmetleri

Carco Security Teknik Destek Hizmetleri ile müşterilerinin ihtiyaç duydukları siber güvenlik teknolojilerinin tüm teknik proje fazları için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

1- Kurulum

Güvenlik ürünleri ve bileşenlerinin uygun şekilde kurulabilmesi için gereksinimler belirlenerek, proje planlarına uygun olarak kurulum çalışmaları başlatılmaktadır.

Ürünler, müşteri ağının en doğru noktasına konumlandırılarak, ürünün özelliklerinden en yüksek verim alınması amaçlanmaktadır. Kurulum öncesinde yapılacak topolojik ön analiz ve planlamalar sayesinde olabilecek en kısa kesinti süresinde geçiş yapılması hedeflenmektedir.

Ürünler, en stabil oldukları bilinen versiyonları ile kurularak, sistem en yüksek güvenlik ve erişilebilirlik seviyesinde teslim edilir.

Kurulum hizmetleri, ürünlerin uzmanı olan Carco Security’in teknik mühendisleri tarafından gerçekleştirilir.

2- Yapılandırma

Yapılandırma fazında tedarik edilen güvenlik ürünlerinin müşteri ortamına göre ilk yapılandırması gerçekleştirilmektedir. Yapılandırmanın güvenlik bakış açısıyla gereksinim duyulan en iyi hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Yapılandırma fazını takip eden süreçte ürünleri ve bileşenlerinin gerekli sistem, ağ ve güvenlik bileşenleri ile entegrasyonu takip etmektedir.

Müşteri ortamında mevcutta kullanılmakta olan güvenlik ürünleri ve bileşenlerinin rutin ve ihtiyaca göre yapılandırma çalışmaları da ayrıca gerçekleştirilebilmektedir.

Gerçekleştirilen tüm yapılandırma çalışmaları raporlanarak tamamlanmaktadır.

3- Entegrasyon

Temin edilen siber güvenlik ürünlerinin gelişmiş seviyede kullanılması ve etkin kullanımı için diğer dahili ve harici bileşenler ile haberleşmeleri ve veri işlemeleri amacıyla gerçekleştirilen detaylı yapılandırmalardır.

4- En iyi uygulama pratikleri 

Teknolojilerin ve ürünlerin; kurulum, yapılandırma ve işletim fazları için, doğrudan üreticilerin en iyi uygulama pratikleri ile Carco Security’in tecrübelerinden faydalanarak oluşturulmuş pratikler birlikte kullanılmaktadır.

Bu sayede ürünlerin ve bileşenlerinin, olabildiğince güvenli ve verimli şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

5- Teknoloji Olgunluk Analizleri

Teknoloji Olgunluk Analizleri bir olgunluk modeli ile; tedarik edilen güvenlik sistemlerinin insan-süreç-teknoloji bakış açısıyla değerlendirilerek en etkin şekilde kullanılmalarını hedeflemektedir.

Olgunluk analizleri insan-süreç-teknoloji faktörlerinde mevcut durumu ortaya koyarak, ihtiyaç duyulan ve iyileştirilmesi gereken alanları tespit etmektedir.

Tespit edilen ihtiyaçlar ve iyileştirilmesi gereken alanlarda gerçekleştirilecek çalışmalar ile tedarik edilen güvenlik bileşenlerinden en yüksek fayda alınması amaçlanmaktadır.

6- İşletim Desteği

Carco Security’in uzman çalışanları tarafından verilen eğitim ve çalıştaylardan sonra, güvenlik sistemlerinin operasyonel yönetimi konusunda destek hizmeti verilmektedir.

İşletim desteği hizmeti, sistem, ağ ve güvenlik bileşenlerinin verimli olarak kullanımlarının sağlanması amacıyla verilmektedir. Sistem, ağ ve güvenlik bileşenleri isteğe bağlı olarak uzaktan ya da yerinde, yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak bileşen izleme, yapılandırma desteği, sorun/arıza giderme desteği ve bakım operasyonlarından oluşmaktadır.

7- Periyodik Bakım

Sistem, ağ ve güvenlik bileşenleri düzenli olarak izlenmesi ve bakımlarının yapılması gereken bileşenlerdir. Bu sebeple sistemler üzerinde uzman mühendisler tarafından bileşenlerin genel sağlık kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan sağlık kontrolleri ve en iyi uygulama pratiklerine uygunluk çalışmaları detaylandırılarak raporlanmaktadır.

Çıkan sonuçlara göre yapılacak iyileştirmeler tespit edilerek uygulama aşamasına geçilmektedir. Bu yöntem ile tüm sistemlerin sorunsuz ve kararlı halde çalıştıklarına emin olunması hedeflenmektedir.

8- Sürüm Yükseltme ve Yama Uygulama Çalışmaları

Sürüm yükseltme ve yama uygulama çalışmaları; Carco Security tarafından teknik destek hizmetleri verilmekte olan güvenlik ürünlerinin en son çıkan tehditlerden ve saldırılardan korunmaya yönelik önlemlerini ve ürün hata düzeltmelerini içeren versiyon ve yamaların devreye alınmasını kapsamaktadır.

Güncelleme ve yama yapılacak olan versiyon öncelikle Carco Security’in ürün uzmanları tarafından bir çok detaylı testten geçirilmektedir.

Kararlı ve güvenli olarak çalışacağı onaylanan sürüm ve yamalar, müşterinin ihtiyaç ve altyapısına uygun olarak çalışması hedeflenerek uygulanmaktadır.

9- Sorun/Arıza Giderme

Hizmet veren sistemler ile ilgili oluşan sorunlarda ya da sistemlerin arızalanmaları durumunda, Carco Security’in uzman mühendislerı tarafından gerekli bakım ve kontrol adımları gerçekleştirilerek, sorunun/arızanın kaynağı tespit edilmektedir.

Sorun ya da arızaya sebep olan etkenin en kısa sürede bulunması ve servis/hizmet kesintilerinin en az seviyede tutulması hedeflenmektedir.

Sistemlerin hizmet verebilmeleri için, gerekli görülen durumlarda yedek bileşenler temin edilerek servis/hizmet kesintilerinin önüne geçilebilmektedir.

10- Raporlama

Teknik Destek Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen,

  • Kurulum
  • Yapılandırma
  • En İyi Uygulama Pratikleri
  • İşletim Desteği
  • Periyodik Bakım
  • Sürüm Yükseltme ve Yama Uygulama
  • Sorun/Arıza Giderme

çalışmaları, çalışmaların türlerine uygun şekilde müşterilere raporlanarak bilgi verilmesi sağlanmaktadır.

11- Profesyonel Destek